sunnuntai 21. marraskuuta 2010

Kirjoittajan keinot

Suora kerronta

- kuljettaa juonta ja tapahtumia eteenpäin
- kerronnan etenemisvauhdin kirjoittaja ratkaisee tarinan aiheen, kirjoituksen tyylilajin ja kertomistilanteen mukaan
- suoraa kerrontaa tarvitaan luomaan jännitystä, antamaan tietoja aikaisemmista tapahtumista takaumina tai ennakoimaan tulevaa
- suoran kerronnan käytössä vaaditaan tilannetajua, on osattava valita,mitä kerrotaan ja mitä jätetään kertomatta

Kuvaus
-tuo suvantopaikan suoraan kerrontaan
- pysäyttää lukijan jonkin tärkeän asian äärelle katsomaan sitä tarkasti
- maalailee tunnelmaa
- antaa asiatietoj a aikakaudesta, miljööstä, henkilöiden ulkonäöstä, luonteenpiirteistä, paikoista, esineisiä, luonnosta, maisemasta tai muusta tarinaan vaikuttavasta asiasta
- kuvaus voi olla yksityiskohtaista tai laajoin kaarin piinettyä

Dialogi

- tarinan henkilöiden puhetta heidän omalla tyylillään
- yksilölliset piirteet, luonne, tausta, tarpeet, tavoitteet tulevat esiin
- rehellinen puhe
- salaileva, välttelevä, epärehellinen puhe
- jutustelu
- napakka replikointi
- yksinpuhelu eli monologi
- dialogi eli ihmisten välinen keskustelu
- johtolauseiden käyttö
- repliikkiviiva

Ei kommentteja: